Conversion Report

Danh sách đơn hàng được tạo bởi Rút gọn link Shopee

Create Link Mobile
Lưu ý: Công cụ này được tạo ra để phục vụ nhu cầu tạo deeplink shopee dành cho các Shop/Nhà quảng cáo muốn tạo deeplink và kiểm tra đơn hàng khi chia sẻ link hoặc chạy quảng cáo qua link nhưng không có tài khoản Affiliate Shopee. Tôi sẽ nhận đươc một phần hoa hồng khi khách hàng mua sắm qua deeplink mà bạn tạo. Nếu bạn muốn nhận lại phần tiền này có thể liên hệ bên dưới.
Đơn hàng
ID Purchase Time Checkout id Order id Shop Type Item Details Category Global Category Qty Purchase Value(₫) Order Status Fraud Status Complete Time Item Commission(₫) Commission(₫) Gross Commission(₫) Estimated Validation Month Click id Click Time Buyer Status Sub_id Device Referrer
Shop Type: Giới thiệu về Shopee Mall & Preferred & C2C: Trang chi tiết sản phẩm cho biết đó có phải là sản phẩm Shopee Mall (Preferred) hay không. Nếu một sản phẩm không phải là sản phẩm được ưu tiên hoặc không phải là sản phẩm của trung tâm mua sắm shopee, thì đó là sản phẩm C2C. Về CB & Non-CB: CB (Xuyên biên giới) và Non-CB (Không biên giới) đề cập đến địa điểm vận chuyển của sản phẩm, CB có nghĩa là ở nước ngoài và Non-CB có nghĩa là trong nước

Liên hệ: https://www.facebook.com/Bcat95/